לוגו חארתי בתהמני
ילד מחזיק ארגז עם פסולת למחזור
לוגו חארתי בתהמני
ילד מחזיק ארגז עם פסולת למחזור

חארתי בתהמני -
אכפת לי מהשכונה שלי

על התוכנית

תכנית חינוכית חווייתית, לבתי ספר וגני ילדים במזרח ירושלים, שמטרתה הכרות של המורים והתלמידים עם הסביבה הקרובה, העלאת המודעות, חיזוק תחושת השייכות ופיתוח אחריות כלפי המרחב הציבורי.
התכנית החינוכית היא חלק ממודל שכונתי משולב, הכולל שדרוג תשתיות (פסולת, ביוב) ופעולות קהילתיות המעניקות הזדמנות לתושבי מזרח ירושלים בכל הגילאים, לקחת חלק פעיל ומוביל בשינוי איכות החיים ואיכות הסביבה ולחוש את השינוי בסביבה הקרובה שלהם.
התכנית פועלת בבתי ספר יסודי וחט"ב וכן בגני ילדים.

בתי ספר
בכל בית ספר, 3 עד 5 מורים מהווים את הציר המוביל של התוכנית.
התכנית לתלמידים כוללת למידה פעילה המשולבת בסיורים בשטח, מחקר מומחים, תיעוד, ויצירת פרויקט מעשי במרחב הציבורי. בסיום השנה משתתפים כל בתי הספר ביום שיא שכונתי, להצגת התוצרים.

גני ילדים
תכנית חינוכית חווייתית בהובלה של הגננת ובליווי הסייעת, שמטרתה הכרות עם המרחב הציבורי, העלאת המודעות לנראות ולניקיון ברשות הרבים.
התכנית תעורר סקרנות, פליאה והערכה לסביבה, תוך זיהוי דרכים שבהם יש לילדים ולהוריהם יכולת להשפיע באופן חיובי ולקחת אחריות על הסביבה. כמו כן, הכרות עם ערכי הקיימות, איכות הסביבה ומגוון דרכים לאורח חיים בריא ומקיים והפחתת פסולת בגן ובבית: הפרדת שאריות מזון לקומפוסט, הפחתה משמעותית בשימוש בכלים חד-פעמיים ומעבר לכלים רב- פעמיים, משחקים ויצירה מחומרים בשימוש חוזר, מלאכות מסורתיות ועוד תוך חיבור לערכי הגן העתידי.

מה מקבלים

השתלמות מקצועית למורים 30 שעות כולל גמול השתלמות, בשיתוף עם מרכז הפסג"ה.
ההשתלמות כוללת פיתוח כלים לעבודה עם התלמידים במגוון אופני למידה, פיתוח מיומנויות של למידה חוץ כיתתית כגון התבוננות, יוזמה, חקר, תכנון ועוד.

השתלמות מקצועית לגננות 30 שעות כולל גמול השתלמות, בשיתוף עם מרכז הפסג"ה.
ההשתלמות גם מוכרת לצורך הגשה להסמכה לגן ירוק/ירוק מתמיד מטעם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך.

המורים מקבלים מערכי שיעור ליישום עם התלמידים, וכן ליווי מקצועי פדגוגי, בכל הנוגע להפעלת התכנית, חומרים וציוד על פי צרכי התוכנית.
כל בית ספר מקבל תקציב ליישום הפרויקטים של התלמידים במרחב הציבורי בשכונה.

התכנית בגנים כוללת הקמת גינה מקיימת אקולוגית, בחצר הגן המהווה מרחב למידה, וכן תקציב לאימוץ וטיפוח שטח ציבורי מחוץ לגן או לפרויקט סביבתי קהילתי, להעלאת המודעות לחשיבות השמירה על מרחב הציבורי.
הגננת מקבלת ליווי מקצועי פדגוגי לאורך השנה, מערכי פעילות, חומרי למידה וציוד על פי צרכי התכנית.
הסייעת מקבלת הכשרה מקצועית, כדי להיות שותפה לשינוי בגן.

למי מיועדת התכנית

מורים/ות, תלמידים/ות

מגזר ערבי

חומרי עזר

לפרטים והרשמה

נג'לא עוואד
אייקון טלפון
0545204774
המקרר כפח אשפה

איך משפיעים עלי לקנות?

צ'אלנג' מלוכלך

תוכניות חינוכיות

גיל

תוכן

מפעיל

ילדים מחזיקים תותים
טכנולוגיה משתלבת בשגרה
לוגו חארתי בתהמני
חארתי בתהמני - אכפת לי מהשכונה שלי
טבע ירושלמי
ילד מחזיק ארגז עם פסולת למחזור
שום דבר לא נעלם
קיימות וחברה
חושבים חדשנות
גינה מקראית
ילד מחזיק ירקות שגידל בגינת ירק בבית הספר
גינה חינוכית
בית ספר בן גוריון
יתרון עירוני מדעי
תיכון הרצל
גינה חינוכית כמרחב למידה

הטופס נשלח בהצלחה!